GOSPELHÅNDBOGEN

Gospelmusikken er den nutidige musikstil, der kan bygge bro mellem kirken og nærmiljøet, og de mange gospelkor, workshops og festivaler rundt omkring i landet vidner om, hvor fantastisk livsbekræftende og populær gospelmusikken allerede er. Nu er der for første gang i Danmark udarbejdet en decideret håndbog til, hvordan man kan arbejde med at bringe tro, kirke og sangglæde sammen via gospelmusikken. Gospelkonsulent, gospelinstruktør og underviser Lars Jochimsen er forfatter til denne inspirationsbog til dem, som gerne vil arbejde med gospelmusik, men som enten mangler viden om hvordan eller har lyst til at lære mere om de grundlæggende teknikker.

ISBN 978-87-88862-42-3
Kirkefondet, 2009
Forfatter: Lars Jochimsen
Ghostwriter og redaktion: Henriette Bendix

UDDRAG AF GOSPELHÅNDBOGEN

Forord

Gospelmusik er en fantastisk livsbekræftende musikstil, som jeg brænder for at arbejde med. Musikken åbner store muligheder for at bringe tro, kirke og sangglæde i fokus hos de mennesker, som måske kun kommer i kirken ved barnedåb, bryllup, begravelse og højtider.

Lignelsen om sædemanden, som spreder sin såsæd ud over jorden ligger til grund for mine betragtninger og synspunkter i mit arbejde med gospel:

– Og da han såede, faldt noget på vejen, og fuglene kom og åd det op. Noget faldt på klippegrund, hvor der ikke var ret meget jord, og det kom straks op, fordi der kun var et tyndt lag jord; men da solen kom højt på himlen, blev det svedet, og det visnede, fordi det ikke havde rod. Noget faldt mellem tidsler, og tidslerne voksede op og kvalte det. Men noget faldt i god jord og gav udbytte, noget hundrede, noget tres og noget tredive fold.

Det Nye Testamente, Matthæusevangeliet, kapitel 13, vers 4-8


Jeg er overbevist om, at gospelmusikken er den nutidige musikstil og den såsæd, der kan gøre en forskel i menneskers liv, hvis man lader det spire, og samtidig tror jeg på, at gospelmusikken kan være folkekirkens såsæd til at bygge bro mellem kirken og nærmiljøet.

Jeg ser mig selv som mere end blot en udøvende musiker og gospelinstruktør – nemlig som et redskab, hvor jeg gennem mit arbejde med gospelmusikken formår at sammenkoble kirke, tro, musik og mennesker på én gang, og det er jo netop det, som gospelmusikken handler om – én stor sammenkobling af det, der i mine øjne er det væsentligste, man kan arbejde med i kirkelige sammenhænge.

Gennem de 12 år jeg indtil videre har arbejdet med gospelmusik, har jeg oplevet, hvordan musikken, i kraft af sit eget sprog, taler direkte og uforbeholdent til menneskers følelser og med tiden udfordrer dem i forhold til deres tro.

Jeg dirigerede et stort gospelkor, hvor vi ville afslutte sæsonen med en koncert. Et par dage inden koncerten sendte et af kormedlemmerne mig en e-mail, hvori han beskrev den måde, han gennem en kollega var blevet introduceret til gospelmusikken på. Hans kollega havde været meget begejstret og havde nærmest vredet armen rundt på ham for at få ham til at tage med til en koraften. Kort tid forinden havde han mistet begge sine forældre, og hans liv havde i den periode været hårdt og uoverskueligt. Han sluttede sin e-mail af med at fortælle, at koraftenerne havde givet ham så meget, at han altid gik gladere og mere optimistisk hjem.

Gennem årerne har jeg erfaret, at kormedlemmerne bliver gladere og mere opløftede, når de har tilbragt et par timer i selskab med gospelmusik og engagerede kormedlemmer.

I Danmark oplever jeg ofte, at folk, som har sunget gospel – enten til en workshop eller som fast kormedlem – fortæller, at de pludselig opdager, at de går og smånynner eller synger gospelsangene, uanset hvor de befinder sig – hjemme, i bilen, på jobbet, i fitnesscentret og så videre. Der er noget i gospelmusikken, som ord ikke kan forklare – det skal opleves og sanses.

I mit arbejde med gospelmusikken mærker jeg en stærkt stigende interesse fra mange, men specielt i folkekirkelige sammenhænge. 90 % af mit arbejde med gospelmusikken foregår i folkekirkeligt regi, og de resterende 10 % i den private sektor.

Den meget store efterspørgsel på gospelmusik i folkekirken og arbejdet med mennesker, tro og musik er de primære årsager til, at jeg skriver denne bog. Der findes hverken gospelkonservatorium, -musikskole eller -håndbøger, og gospelmusik findes ikke som fag eller bifag på hverken pastoralseminaret eller organistuddannelserne. Det er derfor naturligt, at flertallet mangler viden om, hvordan man arbejder med en musikform, som flere og flere efterspørger i kirken.

Bogen er baseret på et væld af afholdte gospelarrangementer, møder, telefonsamtaler og e-mailudvekslinger med mange af de præster, organister og musikpædagoger, som gerne vil arbejde med gospelmusik, og foruden konkrete idéer og værktøjer giver bogen et godt billede af, hvordan man indtil nu har arbejdet med gospelmusik i folkekirken. Bogens mange eksempler på gospelliturgier, workshopskabeloner og koncertformer er derfor en direkte spejling af det hidtidige arbejde med gospelmusik i folkekirken og giver samtidig et godt indtryk af det niveau, der synes at være det rigtige i mødet mellem gospelmusikken og folkekirken.

Denne bog er først og fremmest en inspirationsbog og håndbog til de, som gerne vil arbejde med gospelmusik, men som mangler viden om, hvordan, de skal gøre, og til de, som synes, at det kunne være interessant at lære mere om de grundlæggende teknikker i udførelsen af gospelmusikken eller som mangler inspiration til at arbejde med gospelkor.

Bogen kommer med mange gode bud på, hvordan man arbejder med gospelmusikken og kommer samtidig med en masse basisviden og faktuelle oplysninger, der har vist sig at være nyttige. Byg endelig selv videre på bogens skabeloner og kom med selv nye idéer til, hvordan man kan forny de begreber og modeller, der er samlet her.

I mit arbejde med gospelmusik – som musiker, instruktør, arrangør, workshop- og festivalleder – har jeg samlet alle de indtryk og værktøjer, som jeg synes, har fungeret godt. Metoderne og modellerne kan hele tiden udvikles, men det fundament, der er blevet lagt af mange præster, organister og gospelinstruktører landet over, danner et rigtig godt udgangspunkt for det videre arbejde.

Jeg håber, at bogen giver svar på nogle af de spørgsmål, der kan være svære at få besvaret andre steder og at den inspirerer til at arbejde med denne livsbekræftende musikstil. Det er spændende, sjovt og meget udfordrende at arbejde med gospelmusik, og jeg er overbevist om, at de frø/såsæd og små spirer, der allerede er spredt ud, en dag vil vokse sig store og smukke.

Jeg vil gerne sige tak til Folkekirkens Udviklingsfond, som har givet mig mulighed for at arbejde med denne bog, der forhåbentlig vil være til glæde for mange mennesker, tak til Kirkefondet for et godt samarbejde og for troen på bogen, tak til Claes Wegener for et dejligt samarbejde om opvarmningsdelen, tak til Hans Chr. Jochimsen for lån af velsignelsen og en speciel stor tak til min kone Ina for at være den uundværlige støtte i mit liv – jeg elsker dig!

God fornøjelse!

Lars Jochimsen, 2009