Priser

Du kan få det, som det passer dig bedst: Vi kan afregne per time, efter klippekortsmetoden eller du kan få et samlet tilbud på hele opgaven.

Eventuelle udgifter til transport, overnatning m.v. afregnes efter aftale. Kørsel i egen bil afregnes med statens gældende takster per kilometer.